Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dystans genetyczny

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), miara różnic genetycznych między populacjami. Za pomocą dystansu genetycznego można określić różnice i podobieństwa między populacjami, a także wzajemne powiązania filogenetyczne między populacjami i gatunkami. Dystans genetyczny wynika z matrycy podobieństwa genetycznego między dwoma lub większą liczbą populacji.

Wylicza się go ze wzoru:


Dn = -log(In)
Gdzie (In) to podobieństwo genetyczne według Nei (1978) w populacji N.

 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Nowakowska J.A., 2007. Rozprawa habilitacyjna. Prace IBL. Sękocin Stary

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt