Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dziennik budowy

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest on konieczny do rozpoczęcia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ, który wydał pozwolenie na budowę na wniosek inwestora. Osoby którym powierzono kierowanie oraz nadzór i kontrolę techniczną nad wykonywaniem robót budowlanych potwierdzają wpisem do dziennika budowy przyjęcie tych funkcji.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt