Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dzwonek

(botanika leśna, rośliny zielne), Campanula – rodzaj z rodziny Campanulaceae (dzwonkowate) reprezentowany w Polsce przez 18 gatunków. W lasach najczęściej występują 4 gatunki. Dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia L.), o okrągławych liściach odziomkowych i równowąskich liściach łodygowych oraz rozpierzchłych kwiatostanach, jest gatunkiem wyróżniającym związek Trifolion medii (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe w kompleksie żyznych lasów liściastych oraz kwaśnych dąbrów, borów mieszanych, albo najuboższych postaci grądów i acydofilnych buczyn). Dzwonek brzoskwiniolistny (Campanula persicifolia L.), wyróżniający się dużymi kwiatami (3-4 cm średnicy), wysoką łodygą (do 160 cm) i lancetowatymi liśćmi łodygowymi, należy do gatunków charakterystycznych dla ciepłolubnych dąbrów z rzędu Quercetalia pubescenti-petraeae. Występuje też w lasach dębowo-grabowych. Dz. jednostronny (Campanuela rapunculoides L.), o kwiatach zebranych w jednostronne grono i liściach od podłużnie sercowatych i ogonkowych (u dołu) po podłużnie lancetowate i siedzące (w górze), jest charakterystyczny dla kserotermicznych zbiorowisk okrajkowych ze związku Geranion sanguinei. Często rośnie też w zbiorowiskach lasów zboczowych typu grądowego oraz górsko-podgórskich zboczowych lasach lipowo-jaworowych. Dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium L.), który ma dolne i średnie liście sercowate, długoogonkowe, a górne jajowatolancetowate, siedzące, występuje w żyznych lasach liściastych z klasy Querco-Fagetea (gatunek charakterystyczny).   

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Danielewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt