Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

edafon

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. édaphos = ziemia, gleba], ogół organizmów, dla których środowiskiem życia jest gleba lub miejsca glebopodobne, np. kompost, butwiejące pnie drzew, zagłębienia pni. Edafon tworzą organizmy o różnej wielkości, budowie ciała i przynależności systematycznej. Są to głównie bakterie, sinice, grzyby, glony, pierwotniaki, nicienie, pierścienice (dżdżownice, wazonkowce), larwy owadów, roztocze glebowe oraz niektóre kręgowce. Organizmy te biorą czynny udział w procesach glebotwórczych. Najważniejszą rolę odgrywają w nich bakterie, które rozkładają i mineralizują materię organiczną, przeprowadzają też procesy nitryfikacji, asymilują wolny azot i prowadzą wiele innych procesów rozkładu i syntezy, wzbogacając glebę w ważne i przyswajalne przez rośliny pierwiastki. Duże znaczenie mają również zwierzęta glebowe (zooedafon). W związku ze swą ruchliwością i zdolnością przerabiania materii pełnią ważną funkcję w spulchnianiu, mieszaniu i napowietrzaniu gleby (np. dżdżownice) oraz przenoszeniu materii organicznej. Mogą one przebywać w glebie okresowo lub stale. Ze względu na wielkość osobników zooedafon dzieli się na: mikrofaunę (0,002–0,2 mm, np. pierwotniaki, małe nicienie), mezofaunę (0,2–2 mm, nicienie, roztocze, wrotki, skoczogonki), makrofaunę (2–20 mm, np. wazonkowce, stonogi, niektóre wije, owady w różnych stadiach rozwoju, ślimaki) i megafaunę (powyżej 20 mm, dżdżownice, kręgowce). Pokarm tych zwierząt stanowi martwa materia organiczna, bakterie, glony, grzyby, a także inne zwierzęta glebowe. Produkowany przez nie kał oraz ich szczątki wzbogacają glebę w związki organiczne. Skład gatunkowy i liczba organizmów tworzących e. są różne i zmienne w czasie, zależą w dużym stopniu od właściwości fizykochemicznych gleby takich, jak: pH, temperatura, wilgotność.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt