Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ekosystem lasu naturalnego

(ekologia lasu, ekosystem leśny), las naturalny powstał spontanicznie w drodze naturalnej sukcesji jako wysoko zorganizowany ekosystem leśny. Wykazuje on ekologiczną równowagę, wyrażającą się jednością biotopu j biocenozy. Oddzielenie ich oznacza zniszczenie ekosystemu i załamanie lub przerwanie spełniania funkcji produkcyjnych, ochronnych i rekreacyjnych [Thomasius 1997].
W lesie naturalnym stosunki biocenotyczne są zachowane w sposób zbliżony do lasu pierwotnego (chodzi o skład gatunkowy, strukturę, teksturę itp.). Zawsze charakteryzuje go naturalna pokrywa leśna, powstała wskutek odnowienia naturalnego, które nigdy nie było modyfikowane przez siew lub sadzenie. Lasy naturalne mogły być poddawane wpływom antropogenicznym w przeszłości [Schuck i in. 1994] - nie spowodowały one jednak niekorzystnych zmian w takim ekosystemie. Różnica między lasem pierwotnym a naturalnym wiąże się z działalnością człowieka w przeszłości.
W lasach europejskich prawie zawsze można dostrzec wpływ człowieka. Dlatego nazwa „las naturalny” jest częściej stosowana w praktyce niż nazwa „las pierwotny'. Las naturalny stanowi wielką wartość dla nauk leśnych, w tym szczególnie dla hodow1i lasu, oraz dla innych nauk przyrodniczych - głównie ze względu na to, że umożliwia badanie naturalnych zespołów leśnych, budowy i dynamiki drzewostanów oraz ekosystemu leśnego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jaworski A. (2011): Hodowla lasu. Tom 1. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt