Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ekosystem lasu zagospodarowanego

(ekologia lasu, ekosystem leśny), las zagospodarowany (gospodarczy, produkcyjny) to las, który człowiek użytkuje, ochrania i odnawia. Jest to las produkcyjny, gdyż dostarcza różnych sortymentów i płodów leśnych, a poza tym w różnym stopniu pełni funkcje ochronne i rekreacyjne.
Las prawie zawsze wywiera wpływ na glebę, klimat, stosunki wodne, ma ponadto, o czym już wspomniano, znaczenie wypoczynkowe, zdrowotne i krajobrazowe. Jeśli jeden z tych aspektów ma w danych warunkach tak duże znaczenie dla dobra ogólnego, że wytwarzanie drewna i innych płodów schodzi na dalszy plan, to lasy których taka sytuacja dotyczy nazywa się ochronnymi. Wyrazem doceniania roli lasów w Polsce jest uznanie wszystkich lasów gospodarczych za ogólnie chronione - na mocy ustawy o lasach. Odrębną kategorię lasów stanowią lasy ochronne, określane jako szczególnie chronione na mocy różnych ustaw. Zalicza się tu lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, uznane zgodnie z przepisami o ochronie przyrody za rezerwaty. W tak zniekształconym i zachwianym ekosystemie, jakim jest las użytkowany przez ludzi, świadoma i celowa działalność człowieka jest rzeczą konieczną. Zapewnia ona powstanie nowej generacji, a następnie, dzięki wielu zabiegom pielęgnacyjnym, utrzymuje gospodarczy ekosystem leśny w stanie umożliwiającym mu spełnianie potrzebnych funkcji.
Dzisiejsze leśnictwo ekosystemowe (bliskie naturze) opiera się na znajomości procesów ekologicznych: naturalnej sukcesji, konkurencji, śmiertelności, odnawiania (rozrodczości), przeżywalności, czy strategii przetrwania. Jego cele to: odbudowa zniekształconych lub zdegradowanych fragmentów lasów zbliżonych do naturalnych; ochrona i faworyzowanie dziko żyjących roślin i zwierząt; ochrona i propagowanie całego bogactwa zasobów genowych drzew, krzewów i roślin zielnych; promowanie naturalnej selekcji; zachowanie i wzmacnianie różnorodności ekosystemów; ograniczenie pozyskiwania drewna oraz udostępnianie i sprzedaż walorów rekreacyjnych, estetycznych, zdrowotnych itp.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jaworski A. (2011): Hodowla lasu. Tom 1. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt