Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ekoton

(botanika leśna, ekologia i geografia roślin), przestrzeń zawarta między dwoma sąsiednimi układami ekologicznymi (zbiorowiskami, biocenozami). W ekologii roślin często jest stosowany termin strefa przejścia określana jako pas przejściowy między zbiorowiskami, w których występują elementy z tych zbiorowisk, albo jako obszar zawarty między typowymi płatami fitocenoz (zbiorowisk), wyrażający się jako pas o niejednorodnej roślinności, zmieniającej się prawidłowo w dwu kierunkach (zmienność liniowa).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt