Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ekoton

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr.kos = dom, domostwo + tónos = napięcie], strefa przejściowa między dwoma lub większą liczbą wyraźnie odrębnych ekosystemów, np. łąką i lasem. Charakteryzuje się zwykle większym bogactwem gatunkowym niż sąsiadujące ekosystemy, a także innymi właściwościami biotopu. Jego skład gatunkowy jest mieszaniną form stykających się ekosystemów. Występują tu także gatunki specyficzne niespotykane w otaczających ekoton ekosystemach, ponieważ tu znalazły dogodne warunki bytowania. Taka sytuacja związana jest z większą liczbą dostępnych w ekotonie nisz ekologicznych. Jego wielkość może być różna, ale z reguły obszar nie jest większy od stykających się ze sobą ekosystemów. Przykładem ekotonu jest strefa przejściowa między tundrą a tajgą albo też brzeg lasu graniczący z łąką lub polem.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt