Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ekspertyza ekonomiczna

(urządzanie lasu), KZP może ustalić potrzebę sporządzenia, łącznie z projektem planu urządzenia lasu, ekspertyzy ekonomicznej w formie szczegółowej prognozy spodziewanego wyniku ekonomicznego gospodarki leśnej, prowadzonej na podstawie planu urządzenia lasu. Taka szczegółowa prognoza, która może być również sporządzona w okresie realizacji planu urządzenia lasu, zawiera wiele danych wrażliwych (przewidywane ceny surowca drzewnego, przewidywane ceny jednostkowe usług leśnych, wstępna dokumentacja pokładów kruszyw mineralnych, sugestie negocjacji niekorzystnych umów, zalecenia pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż sprzedaż drewna itp.), dlatego jest dokumentem poufnym, którego zakres i forma opracowania nie podlegają regulacji w instrukcji urządzania lasu. W wypadku zlecenia wykonania ekspertyzy ekonomicznej nadleśnictwa łącznie z projektem planu urządzenia lasu, stanowi ona odrębny dokument o treści nieujawnionej w opisie ogólnym nadleśnictwa (elaboracie). W związku z powyższym, opracowanie ekspertyzy ekonomicznej nadleśnictwa nie zwalnia od zamieszczenia w elaboracie podrozdziału „Charakterystyka warunków ekonomicznych gospodarki leśnej oraz prognoza spodziewanego wyniku ekonomicznego”.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 118 ust. 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt