Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ekstensywne użytkowanie kośne

(ochrona przyrody), ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach, obejmuje w zależności od sposobu użytkowania trzy typy użytkowania: kośne, kośno-pastwiskowe i pastwiskowe.  Ekstensywne użytkowanie kośne polega na realizacji następujących wytycznych:
- pierwszy pokos odbywa się nie wcześniej niż 1 czerwca,
- nie później niż 2 tygodnie po skoszeniu obowiązkowe usunięcie siana lub złożenie w go stogi, natomiast w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zebranie biomasy w późniejszym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu,
- przy użytkowaniu kośnym, jak i kośno-pastwiskowym, wykonanie pokosu najpóźniej do 30 września,
- wykonanie nie więcej niż dwóch pokosów w sezonie,
- koszenie na wysokości 5-15 cm,
- koszenie łąki od środka do zewnątrz;
- obowiązkowe pozostawienie 5-10% powierzchni działki nieskoszonej, przy czym każdego roku powinien być to inny fragment.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt