Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ektomikoryza

(hodowla lasu, szkółkarstwo), zwana także mikoryzą zewnętrzną; forma symbiozy, w której strzępki grzyba wnikają pomiędzy ściany komórek miękiszu kory pierwotnej korzeni, tworząc tzw. sieć Hartiga, ale nigdy nie przerastają komórek endodermy i nie wnikają do komórek walca osiowego. W rejonie sieci Hartiga następuje wymiana związków mineralnych i organicznych między obu symbiontami: grzyb przekazuje roślinie m.in. sole mineralne, wodę, hormony i witaminy, a otrzymuje od niej głównie cukry, których z powodu braku chlorofilu – sam nie potrafi wytworzyć. Wokół korzeni krótkich, które uległy morfogenezie, tworzy się opilśnia (mufka grzybniowa). Strzępki grzyba wyrastają z powierzchni mikoryzy i przerastają środowisko glebowe, tworząc liczne rozgałęzienia – gęstą sieć. To one pobierają z gleby wodę i substancje pokarmowe, które sznurami grzybniowymi wędrują do rośliny. Ten typ mikoryzy jest charakterystyczny dla wielu panujących drzew strefy umiarkowanej. Śród naszych gatunków lasotwórczych wszystkie odżywiają się ektotroficznie. Ektomikoryzę tworzą głównie grzyby należące do podgromady Basidiomycotina (podstawczaki), z rzędu Agaricales.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szkółkarstwo kontenerowe. Nowe technologie i techniki w szkółkarstwie leśnym. K. Szabla, R. Pabian. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2003 Biologia roślin. Krótkie wykłady. A.J. Lack, D.E. Evans. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003

Powiązane hasła

mikoryza

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt