Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

elementy łuku poziomego

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), łuki poziome to elementy drogi w planie sytuacyjnym projektowane na załamaniach trasy. Podstawowymi elementami łuku są: styczna łuku (Tg) wyznaczająca początek i koniec łuku, odległość wierzchołka (B) odłożona po dwusiecznej kąta wewnętrznego wyznaczająca środek łuku oraz długość łuku (K). Długość elementów łuku zależna jest od projektowanego kąta zwrotu (α) wynikająca z przebiegu osi drogi, promienia łuku poziomego (R) przyjmowanego przez projektanta i można je ustalić na podstawie tablic do tyczenie łuków kołowych Lipińskiego. Obowiązuje zasada projektowania elementów łuku, że przy małych kątach (α) przyjmuje się większe wartości promienia (R) i odwrotnie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt