Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

elementy obrazu satelitarnego

(geomatyka), w procesie rozpoznawania obiektów na obrazach satelitarnych wykorzystuje się następujących czynniki:

ton – odnosi się do jasności lub barwy zobrazowanych obiektów i jest podstawowym elementem ich rozpoznawania, pozwalającym rozróżnić także kształty, teksturę i wzór (deseń);

– kształt – regularne kształty nie występują naturalnie, ale są związane z działalnością człowieka (linie kolejowe, drogi, zabudowania), nieregularne zaś (linia brzegowa, oryginalna granica polno-leśna wraz z ekotonem) są dziełem natury;

– wielkość – pozwala definiować typy obiektów i ich wzajemne relacje przestrzenne;

– wzór/deseń – mówi o rozmieszczeniu obiektów i ich wzajemnych relacjach przestrzennych, pozwala je zidentyfikować, (np. wzór tworzony przez poszczególne drzewostany pozwala wnioskować o gospodarce leśnej na danym obszarze);

– tekstura – odnosi się do rozmieszczenia i powtarzalności określonych tonów na obrazie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt