Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ergonomiczne zmiany w konstrukcji pilarek spalinowych w latach 1971 – 1990

(ergonomia w leśnictwie), w latach 1951 - 1970 do najważniejszych zmian eregonomicznych w konstrukcji pilarek zaliczyć należy  wprowadzenie nastepujących modyfikacji:
- Zwartość obudowy,
- Dalsze obniżanie ciężaru pilarki,
- Zmniejszenie zbiornika paliwa,
- Nowy system antywibracyjny  (AV),
- Przeniesienie zbiornika paliwa i oleju do części biernej pilarki,
- Rozszerzona dolna cześć uchwytu sterującego,
- Usytuowanie uchwytu podtrzymującego pod kątem 10o,
- „Bezpieczna” kolorystyka pilarki, - Podnoszenie prędkości obrotowej,
- Zmiana kierunku odprowadzenia spalin,
- Przełącznik wielofunkcyjny,
- Elektroniczny zespolony układ zapłonowy (BOSCH),
- Hamulec bezpieczeństwa,
- Zmniejszanie podziałki piły łańcuchowej,
- Nowa konstrukcja piły łańcuchowej (LV),
- Prowadnice bezodbiciowe,
- "Pływające kółko" napędowe piły łańcuchowej (Oregon),
- Ograniczenie toksycznego działania gazów spalinowych na operatora poprzez lepiej dobrany kierunek odprowadzenia spalin (poza strefę oddychania),
- Ułatwiona obsługa i eksploatacja pilarki, bezpieczniejsze i pewniejsze wyłączanie i włączanie zapłonu, obsługa wielu funkcji jednym przełącznikiem.
- Podniesienie bezawaryjności i trwałości układu zapłonowego (wpływ na bezpieczeństwo pracy),
- możliwość uzyskiwania wysokich obrotów silnika pilarki (mniejsza szkodliwość drgań),
- Ograniczenie wypadkowości w zakresie urazów od piły łańcuchowej, zwiększenie pewności operowania pilarką, możliwość natychmiastowego unieruchomienia piły na prowadnicy, eliminacja zagrożenia od odbicia piły w rzazie, zabezpieczenia przed przeciążaniem silnika pilarki.
- Poprawa warunków skrawania drewna, podniesienie częstotliwości drgań, optymalizacja jednostkowych oporów skrawania. - Zmniejszenie poziomu drgań podczas cięcia poprzez specjalną konstrukcję ogniw prowadzących i łączących oraz kształt ogranicznika, umożliwienie bezpiecznego cięcia drewna rzazem sztyletowym.
- Wyprofilowanie końcówek prowadnicy do kształtu ułatwiającego prowadzenie cięcia końcówką oraz rzazem sztyletowym, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, mniejsze ryzyko odbicia” piły.
- Pewniejsze zazębienie piły z napędem, bardziej ustabilizowana praca, zmniejszenie drgań poprzecznych podczas pracy piły.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Sowa J.M., Leszczyński K. 2000 - Zmiany w poziomie zagrożeń operatorów maszyn przy pozyskiwaniu drewna. Mat. III Konf. Leśnej, IBL Warszawa, 30-31.III.2000.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt