Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

etat cięć

(użytkowanie lasu), najwyższa (dopuszczalna) ilość drewna, jaką w ramach pielęgnowania lasu oraz w związku z wyczerpywaniem się, przede wszystkim w sposób naturalny, zdolności określonych części lasów do świadczeń materialnych i niematerialnych  można pozyskać w tych lasach w ramach ich użytkowania głównego (przedrębnego oraz rębnego) w okresie obowiązywania dotyczącego tych lasów planu urządzenia lasu (uproszczonego planu urządzenia lasu lub określonej decyzji)  a to m.in. w celu zaspokajania potrzeb społeczno-gospodarczych na surowiec drzewny, jednak bez naruszenia zasady trwałości lasu, ciągłości i systematycznego rozwoju zdolności lasów do świadczeń produkcyjnych i pozaprodukcyjnych (do świadczeń materialnych i niematerialnych) oraz innych zasad, z uwzględnieniem których powinna być prowadzona trwale zrównoważona gospodarka leśna.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.


(urządzanie lasu), ilość drewna do pozyskania określona w planie urządzenia lasu lub uproszczonym planie urządzenia lasu, wynikająca z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz zasady trwałości i ciągłości użytkowania.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 6 ust.1 pkt 9

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt