Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

etyka ekologiczna

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), etyka proekologiczna [gr. ethikós = zwyczajowy, kos = dom, domostwo + lógos = nauka], zespół norm określających sposób postępowania człowieka w środowisku, a także jego stosunek do otaczającej przyrody. Etyka ekologiczna uznaje prawo do istnienia wszystkich żywych istot. Zgodnie z nią człowiek jest wartością najwyższą, ale nie jedyną i stąd nie może korzystać w sposób nieograniczony z żywych zasobów przyrody. Jako istota rozumna powinien poczuwać się do odpowiedzialności za los innych organizmów i szanować także ich życie. Etyka ekologiczna ocenia surowo kierunek rozwoju cywilizacji ludzkiej, który uznaje za naczelne wartości gromadzenie dóbr materialnych i niczym nieograniczoną konsumpcję. Wyraża dbałość o rozwój człowieka i ludzkości nie tylko w czasie teraźniejszym, ale i w jego dalekiej przyszłości. Sprzeciwia się arogancji i wyzyskowi ludzi wobec ludzi oraz wobec przyrody. Kodeks etyki ekologicznej ujęty jest w Światowej deklaracji praw zwierząt, Światowej karcie przyrody, Deklaracji praw pamięci o Ziemi i deklaracji z Rio.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt