Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

fazy rozwoju drzewostanu

(urządzanie lasu), stadia cyklu życia drzewostanu wyodrębnione na podstawie kryteriów ekologicznych i rozwoju drzewostanu. Z punktu widzenia hodowlanego wyróżnia się fazy:
Uprawa (z sadzenia) lub nalot (z samosiewu) – obejmuje pierwszy okres życia drzewostanu.
Podrostmłode pokolenie pochodzenia sztucznego lub z samosiewu, od wysokości 0,5 m, występujące pod okapem drzewostanów użytkowanych rębniami złożonymi, które rokuje nadzieje na wejście w skład drzewostanu głównego.
Młodnik – drzewka od momentu osiągnięcia zwarcia do czasu rozpoczęcia się wydzielania (najczęściej w wieku do ok. 20 - 25 lat). Drzewostan w tym czasie przechodzi naturalny proces oczyszczania się pni – następuje obumieranie dolnych gałęzi i wydzielanie się słabszych osobników.
Tyczkowina – drzewa najczęściej w wieku ok. 25 – 35 lat. Duże zagęszczenie drzew prowadzi do uformowania strzały (długi pień i krótka korona).
Drągowina – drzewa najczęściej w wieku ok. 35 – 50 lat. Okres wzmożonego przyrostu wysokości ustępuje – wspomagany najczęściej trzebieżami wczesnymi – na rzecz przyrostu na grubość (przyrost wtórny). Pozyskany surowiec wykorzystywany najczęściej na kopalniaki i słupy teletechniczne.
Drzewostan dojrzewający – drzewa najczęściej w wieku ok. 50 – 80 lat. Kulminacja rozrodu nasion, niewielki przyrost grubości przy równoczesnym osłabieniu przyrostu wysokości.
Drzewostan dojrzały – drzewa najczęściej w wieku ok. 80 – 100 lat. Kulminacja przyrostu miąższości, początek użytkowania rębnego.
Starodrzew – drzewa najczęściej w wieku powyżej 100 lat. Drzewostan zaczyna tracić zdolność przyrostu wysokości i grubości. Następuje proces naturalnego obumierania pojedynczych drzew oraz pojawiają się oznaki starzenia. Obserwuje się kulminację odnowienia naturalnego (obfity nalot, rozwój warstwy podrostu).
Do celów planowania urządzeniowego w jednostce kontrolnej wyróżnia się inne fazy rozwojowe drzewostanów: faza odnowienia, faza optymalna, faza terminalna oraz przejściowa faza przebudowy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I oraz Małej Encyklopedii Leśnej, PWN Warszawa 1980.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt