Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

fazy wzrostu wysokości

(nauka o produkcyjności lasu), przedziały czasowe o umownie ustalonych granicach służące do opisu przebiegu wzrostu wysokości drzew w ciągu ich życia; długość trwania poszczególnych faz wzrostu wysokości jest specyficzna dla gatunku drzewa i może służyć do przedstawienia charakterystyki jego wzrostu. Bruchwald wyróżnił trzy fazy wzrostu wysokości
a. młodociana (juwenilna) - trwa od początku życia drzewa do wieku, w którym po raz pierwszy wartość przyrostu bieżącego wysokości zrówna się z maksymalną wartością przyrostu przeciętnego - faza ta charakteryzuje się powolnym wzrostem wysokości drzew,
b. pędzenia (pełni sił) - trwa od momentu zakończenia fazy młodocianej do momentu kulminacji przyrostu przeciętnego wysokości - charakteryzuje się bardzo intensywnym przyrostem wysokości drzew,
c. starcza (senilna) - trwa od momentu kulminacji przyrostu przeciętnego wysokości do śmierci drzewa - charakteryzuje się stopniowym zmniejszaniem się wartości przyrostu wysokości.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rafał Wojtan na podstawie: Bruchwald A. 1999. Fazy wzrostu i wiek kulminacji bieżącego i przeciętnego przyrostu wysokości dębu szypulkowego. Sylwan 5:5-11.

Publikacje powiązane tematycznie

Bruchwald A. 1999. Fazy wzrostu i wiek kulminacji bieżącego i przeciętnego przyrostu wysokości dębu szypulkowego. Sylwan 5:5-11.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt