Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

filtracja gruntu (wodoprzepuszczalność)

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), przepływ wody w gruncie zależy od uziarnienia, struktury i porowatości gruntu oraz temperatury i lepkości wody. Miarą filtracji gruntu jest współczynnik filtracji, a prędkość filtracji określa prawo Darcy'ego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

S. Pisarczyk. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt