Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

fitocenoza

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), zbiorowisko roślinne [gr. phytón = roślina + koinós = wspólny], zrzeszenie populacji różnych gatunków roślin powiązanych ze sobą różnorodnymi zależnościami, wykorzystujących wspólnie przekształcone przez siebie siedlisko; roślinny składnik biocenozy. Każda f. powstaje w określonych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i historycznych. Zawiera charakterystyczny układ gatunków wzajemnie pasujących do siebie oraz do siedliska. Na jej ukształtowanie w szczególny sposób wpływają: światło, temperatura, wilgotność i czynniki edaficzne. Charakteryzuje ją specyficzny skład florystyczny, swoista fizjonomia związana z dominującą formą wzrostu roślin, odpowiedni cykl przemian sezonowych, pozioma i pionowa struktura przestrzenna, wielkość produkcji biologicznej, powiązania z zoocenozą i środowiskiem abiotycznym. Pomiędzy fitocenozami mogą występować typy granic: ostra, nieostra i mozaikowa. W wypadku granicy nieostrej istnieją strefy przejściowe między poszczególnymi fitocenozami, tzw. ekotony. Granice ostre i mozaikowe to bezpośrednie przejście jednej fitocenozy w inną. Najczęściej wiążą się z ostrą nieciągłością warunków środowiskowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt