Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

formatowanie

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), formatowanie (ang Formatting) to proces przygotowania czystego nośnika danych, zazwyczaj dyskietki lub dysku twardego, do pracy przez zapisanie na nim odpowiednich informacji kontrolnych. Rozróżniamy dwa rodzaje formatowania - niskiego i wysokiego poziomu.
Formatowanie niskopoziomowe (low level formatting) lub formatowanie fizyczne (physical formatting) to proces przeprowadzany przez producenta dysku, wykonywany przed jego pierwszym użyciem i mający na celu fizyczne zdefiniowanie położenia ścieżek i sektorów na jednolitej powierzchni magnetycznej nowego dysku.
Formatowanie wysokiego poziomu to proces modyfikowania zawartości dysku twardego tak aby sformatowany dysk był gotowy do instalacji systemów operacyjnych lub programów użytkowych. formatowanie wysokiego poziomu (High level formatting) to operacja przeprowadzana najczęściej przez użytkownika, w wyniku której na dysku twardym powstaje sektor startowy, tablica alokacji plików (FAT) oraz katalog główny. Sformatowany Dysk jest rozpoznawany przez system operacyjny jako czysty i nie zapisany nośnik danych. Dla każdego sektora na dysku zapisuje się specjalną strukturę, złożoną z nagłówka, obszaru danych - zawierających zwykle 512 bajtów i tzw. ogona. Nagłówek i ogon zawierają informacje używane przez sterownik dysku, to jest: numer sektora i kod korekcyjny. Aby następnie dostosować dysk do przechowywania plików, system operacyjny dzieli go na strefy złożone z grup cylindrów, gdzie każda strefa może być traktowana jak osobny dysk. Po podzieleniu dysku na strefy następuje tzw. formatowanie logiczne (logical formatting), czyli utworzenie pustego systemu plików. W tej fazie system operacyjny zapamiętuje na dysku początkowe struktury danych, np. tablice FAT (DOS) lub i-węzły (Unix) oraz początkowy katalog. W systemie MS-DOS do formatowania dysku służy program Fdisc który oprócz wykonywania formatowania logicznego analizuje także dysk w poszukiwaniu wadliwych bloków. Uszkodzony blok jest zaznaczany w tablicy FAT, co wycofuje go z dalszego użycia. Jeżeli bloki ulegają uszkodzeniom podczas normalnego działania, to specjalny program "chkdsk" odnajduje uszkodzone bloki i odcina do nich dostęp. Dane w uszkodzonych blokach są wówczas z reguły tracone.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt