Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

formy ochrony przyrody w Polsce

Formami ochrony przyrody według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są:
1. parki narodowe;
2. rezerwaty przyrody;
3. parki krajobrazowe;
4. obszary chronionego krajobrazu;
5. obszary Natura 2000;
6. pomniki przyrody;
7. stanowiska dokumentacyjne;
8. użytki ekologiczne;
9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Według danych GUS (2019) na koniec roku 2018 były w Polsce:
23 parki narodowe o łącznej powierzchni 315,1 tys. ha
1501 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 169,6 tys. ha,
123 parki krajobrazowe łącznie zajmujące powierzchnię 2,6 mln ha,
386 obszarów chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 7,1 mln ha,
145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz 849 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, mających znaczenie dla Wspólnoty (SOO/OZW),
182 stanowiska dokumentacyjne o łącznej powierzchni 957 ha,
8206 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 54,8 tys. ha,
331 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych o łącznej powierzchni 118,9 tys. ha,
35 020 pomników przyrody.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: Dr Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt