Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

formy organizacyjne nauczania

(edukacja leśna), sposoby organizacji zajęć, któe przesądzają o organizacyjnej stronie pracy dydaktycznej, przyjmowane stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia: zależą od wielu czynników (celu, właściwości przedmiotu nauczania, wyposażenia w środki dydaktyczne, liczby uczestnikó kształcenia, miejsca oraz czasu; mogą być indywidualne, grupowe, zbiorowe, w klasie, poza klasą, w formie zajęć lekcyjnych, lub w ramach zajęć pozalekcyjnych - w ramach kół zainteresowań)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Andrzej Antczak

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt