Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

formy przyswajalne biogenów

(Gleboznawstwo leśne), za przyswajalne (obecnie termin ten zastępowany jest słowem "rozpuszczalny" w danym rozpuszczalniku) uważa się te formy makroelementów i mikroelementów, które występują w związkach chemicznych, czyli formach, możliwych do pobrania przez rośliny. Typowym przykładem jest azot. Z całkowitej jego ilości w glebie tylko formy mineralne są przyswajalne, czyli możliwe do pobrania dla większości roślin wyższych i stanowią one tylko kilka procent całkowitego azotu glebowego. Pozostała część azotu w glebie występuje w formach organicznych i aby być pobraną przez roślinę, czyli być formą przyswajalną musi wcześniej ulec mineralizacji. Porównaj też formy Ca, K, Mg, Na i P rozpuszczalne w 1M CH3COONH4 i formy rozpuszczalne w 70% HClO4 + HNO3 w opracowaniu → Atlas gleb leśnych Polski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Podstawy żywienia i zasady nawożenia roślin.
Gorlach E. 2003. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Gorlacha. Skrypt. Wydanie III poprawione, Wyd. AR Kraków, ss. 162.Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 347.
Mercik S. 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, ss. 287.

Publikacje powiązane tematycznie

Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt