Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

formy zmieszania gatunków drzew

(urządzanie lasu), opisywany w pracach urządzeniowych sposób zmieszania gatunków drzew w drzewostanach wielogatunkowych i/lub wielowiekowych, uwzględniający różnorodność gatunkową i wiekową, miejsce występowania oraz budowę pionową drzew. W Instrukcji urządzania lasu przyjęto następujące określenia form zmieszania:1) jednostkowe – jeżeli gatunki zmieszane są jednostkowo, bez grup i kęp (dotyczy głównie gatunków biocenotycznych);2) grupowe – jeżeli gatunki zmieszane są w formie grup po kilka lub kilkanaście sztuk (dotyczy głównie gatunków domieszkowych i biocenotycznych);3) drobnokępowe – jeżeli gatunki zmieszane są w formie drobnych kęp o powierzchni do 5 arów (dotyczy głównie gatunków domieszkowych);4) kępowe – jeżeli gatunki zmieszane są kępami o powierzchni od 6 do 10 arów;5) wielkokępowe – o powierzchni kęp przekraczającej 10 arów;6) rzędowe – jeżeli zmieszanie gatunków występuje na przemian rzędami (jednym lub dwoma);7) pasowe – jeżeli zmieszanie gatunków występuje na przemian pasami (pas obejmuje najczęściej 3–6 rzędów sadzonek).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 33

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt