Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

frakcja iłowa

(Gleboznawstwo leśne), frakcja iłowa (d ≤ 0,002 mm) to najdrobniejsze cząstki w glebie. Są złożone z minerałów ilastych jak → kaolinit, → montmoryllonit (smektyty), → illit, → wermikulit, → glaukonit oraz z pelitu kwarcowego i innych koloidów. Frakcja ta decyduje o stanie zasobności gleb w wiele składników pokarmowych sorbowanych przez minerały ilaste. Tworzy wraz z próchnicą kompleks sorpcyjny, tak istotny w utrzymywaniu w glebie składników, głównie kationów, odgrywa też ważną rolę w retencji wodnej gleby. Stanowi spoiwo w powstawaniu agregatów glebowych. Zbyt duże nagromadzenie frakcji iłu prowadzi do pogorszenia przewiewności i przepuszczalności gleb.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Zdjęcia

frakcja  iłowa

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt