Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

frakcja kamienista

(Gleboznawstwo leśne), frakcja kamienista (75 < d ≤200 mm) to obtoczone i ostrokrawędziste fragmenty skał litych. Występowanie kamieni w glebach leśnych w umiarkowanych ilościach odpowiadających utworom średnio szkieletowym, zawierającym do 35%, nie jest utrudnieniem dla korzeni drzew. Duże ich nagromadzenie spotyka się w korytach górskich odcinków rzek. Stanową też powszechny element mad górskich. W glebach pokryw stokowych są częstsze (piargi, rumowisko skalne) jak w glebach nizin i wyżyn. Duże nagromadzenie kamieni można spotkać w młodych utworach polodowcowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja Uziarnienia Gleb i Utworów Mineralnych PTG. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.
Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Zdjęcia

frakcja kamienista

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt