Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

FSC

(Ochrona przyrody), FSC (skrót z ang. Forest Stewardship Council) – to międzynarodowa organizacja, działająca od 1993 roku, promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje pozarządowe, firmy drzewne i papiernicze oraz sieci handlowe zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną. Jako główną zasadę wprowadziło oznakowanie logiem FSC produktów pochodzących z certyfikowanych obszarów leśnych, które spełniają standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC. Członkowie FSC skupieni  są w  trzech izbach:
- Społecznej, której celem jest poprawa warunków życia osób pracujących w lasach, społeczności rdzennych oraz ludności lokalnej żyjących na terenach leśnych
- Ekonomicznej - reprezentowanej głównie przez instytucje i firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych i ich certyfikacją,
- Przyrodniczej - do której należą organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska naturalnego, dążące do poszanowania walorów przyrodniczych obszarów leśnych.
Członkowie FSC w danym kraju opracowują krajowe Standardy Prawidłowej Gospodarki Leśnej oraz standardy dotyczące kontroli przepływu surowców z lasów certyfikowanych w firmach przetwórczych i handlowych – standardy kontroli pochodzenia produktu.
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Powiązane hasła

ekosystemy referencyjne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt