Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

fundament

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), to element konstrukcyjny przenoszący całkowite obciążenie obiektu budowlanego wynikające z jego konstrukcji, jak też funkcji użytkowych przekazujący je na grunt, na którym są osadzone. Prawidłowe posadowienie fundamentu decyduje zarówno o stabilności budynku, jak i jego trwałości. O posadowieniu fundamentów na działce i o parametrach geometrycznych decyduje architekt, który uwzględnia warunki wodno-gruntowe (poziom wody gruntowej, rodzaj gruntu i jego nośność), poziom przemarzania gruntu i aspekty funkcjonalne (wystąpienie podpiwniczenia). Ze względu na sposób przekazywania obciążeń z budynku na grunt można je podzielić na bezpośrednio i pośrednio oddziałujące na grunt. Do pierwszej grupy zalicza się: stopy, ławy i wanny fundamentowe, ruszty i płyty, do drugiej zaś należeć będą fundamenty przekazujące obciążenie poprzez pale i mikropale oraz studnie, na których oparto ławy lub płyty.  
ŹRÓDŁO (AUTOR)
G. Trzciński. 2004. Budownictwo Leśne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Powiązane hasła

element konstrukcyjny budynku

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt