Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Fundusz leśny

(Ekonomika leśnictwa), Jest specyficznym funduszem wyrównawczym stosowanym w Lasach Państwowych. Jest on źródłem wyrównywania niedoboru środków finansowych w nadleśnictwach pracujących w niekorzystnych warunkach przyrodniczo – ekonomicznych. Głównym źródłem przychodów tego funduszu jest tzw. odpis podstawowy, określany w formie wskaźnika procentowego „od planowanych przychodów i kosztów działalności podstawowej i administracyjnej. Wskaźnik ten ustalany jest corocznie i zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw środowiska. Przychodami tego funduszu są również odszkodowania, kary i inne należności. Środki Funduszu Leśnego gromadzone są na szczeblu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Hubert Szramka

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt