Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

funkcje gleby w ochronie dziedzictwa kultury materialnej ludzkości

(Gleboznawstwo leśne), gleba stanowi środowisko gromadzenia i ochrony przedmiotów używanych przez człowieka w czasach minionych. Archeologia odsłania je i pozwala poznać, ponieważ były pogrzebane (przypadkowo lub celowo) w glebie, która chroniła je przed rozkładem. Przykładowo, Rynek Krakowski rozkopany przed kilku laty przez archeologów, ujawnił wiele nieznanych dotychczas pozostałości kultury materialnej człowieka, które przetrwały od stuleci do czasów współczesnych dzięki konserwującej funkcji gleb. Gleba, gromadząc i chroniąc → artefakty z życia człowieka w czasach minionych, uczestniczy w ochronie dziedzictwa stanowiąc „archiwum kultury materialnej” i swoistą nieodczytaną kronikę, której przywracanie ludzkiej pamięci powierza się archeologii.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Publikacje powiązane tematycznie

Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.
Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.

Powiązane hasła

skład chemiczny gleby

Zdjęcia

funkcje gleby w ochronie dziedzictwa kultury materialnej ludzkości

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt