Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

funkcje lasu

(urządzanie lasu), 1. Do celów planowania urządzeniowego przyjmuje się podział, zależnie od dominującej roli pełnionych funkcji ochronnych, na 3 podstawowe (główne) grupy lasów: rezerwatowe, ochronne oraz gospodarcze, co nie wyklucza możliwości ich grupowania w inne, w miarę jednorodne, obszary funkcjonalne.
2. W planowaniu szczegółowym w ramach funkcji dominujących wyróżnia się również funkcje wiodące (formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 2–9 ustawy o ochronie przyrody oraz kategorie lasów ochronnych podane w art. 15 ustawy o lasach).
W opisie taksacyjnym główną (dominującą) funkcję lasu określa się, podając: rezerwat lub las ochronny, a brak informacji o zaliczeniu do wymienionych funkcji dominujących oznacza zaliczenie do lasów gospodarczych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 25 ust. 2-4

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

funkcje lasu

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt