Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

funkcjonowanie ekosystemu

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. functio = czynność, gr.kos = dom, domostwo + systema = metoda, układ], całokształt procesów i zależności zachodzących pomiędzy i w obrębie abiotycznych i biotycznych elementów ekosystemu; opiera się na przepływie energii i obiegu materii między poszczególnymi poziomami troficznymi i nieożywioną częścią środowiska. Zależy od składu gatunkowego, rozlokowania gatunków w przestrzeni oraz wszystkich związków troficznych i pozapokarmowych właściwych populacjom, tworzący biocenoz ę ekosystemu, a także od właściwości biotopu. Prawidłowo funkcjonujący ekosystem jest samowystarczalny i przez zdolność samoregulacji pozostaje w równowadze biocenotycznej. Jej zaburzenie może nastąpić na skutek działalności człowieka lub gwałtownych zmian czynników abiotycznych środowiska.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt