Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gady (Reptilia)

(łac. repere - pełzać, repto - czołgać się) gromada zmiennocieplnych kręgowców (Vertebrata). Na świecie obecnie ponad 11.000 gatunków (wg danych z sierpnia 2019), systematycznie uporządkowanych w czterech rzędach (łuskonośne (Squamata), żółwie (Testudines), krokodyle (Crocodylia) i hatterie (Rhynchocephalia)), 86 rodzinach i 930 rodzajach. W Polsce dwa rzędy (łuskonośne i żółwie), 6 rodzin (jaszczurkowate (Lacertidae), padalcowate (Anguidae), wężowate (Colubridae), zaskrońcowate (Natricidae), żmijowate (Viperidae), żółwie ziemnowodne (Emydidae)), 10 rodzajów i 13 gatunków (rodzimych odpowiednio 8 i 10). 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

The Reptile Database Zoological Museum Hamburg on line http://reptile-database.reptarium.cz/ (dostęp 8.12.2019)
Sura P. 2018. Zmiany w nazewnictwie i systematyce. W: S. Głowaciński, P. Sura (red.) Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona: 18-20. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

The Reptile Database http://reptile-database.reptarium.cz/
Species statistics http://www.reptile-database.org/db-info/SpeciesStat.html

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
Blab J., Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Głowaciński S., Sura P. (red.) 2018. Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.
Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Młynarski M. 1991. Płazy i gady Polski. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt