Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gatunek domieszkowy

(urządzanie lasu), w urządzaniu lasu rozumiany jako gatunek drzewa zajmujący w drzewostanie mniej niż 5 % powierzchni. Dla gatunków domieszkowych, o udziale 1–5%, udział (formę udziału) określa się opisowo w sposób następujący:1) pojedynczo – jeżeli domieszka występuje dość licznie i równomiernie w całym drzewostanie,2) miejscami – jeżeli domieszka występuje nierównomiernie, tylko w pewnych częściach drzewostanu.Gatunki domieszkowe, o udziale 1–5%, włącza się w skład drzewostanu według następującej kolejności:1) do gatunku tej samej grupy rodzajowej;2) do gatunku o podobnej dynamice wzrostu, w ramach ogólnego podziału na iglaste i liściaste;3) do gatunku panującego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 31 ust. 4, 5

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt