Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gatunek inwazyjny

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Ochrona przyrody), gatunek inwazyjny (ang. invasive species, invader) to taki gatunek, który we względnie szybkim tempie i dużej liczbie osobników kolonizuje nowe tereny i siedliska, wywołując przy tym negatywne, niekiedy katastrofalne efekty w ekosystemach i gospodarce. Inwazyjność dotyczy zarówno gatunków obcych, jak i rodzimych, poszerzających swój areał i/lub spektrum siedliskowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). 2011. Gatunki obce w faunie Polski. Alien species in the fauna of Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Publikacje powiązane tematycznie

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). 2011. Gatunki obce w faunie Polski. Alien species in the fauna of Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

gatunek inwazyjny

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Powiązane hasła

inwazja

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt