Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gatunek panujący (główny)

(urządzanie lasu), w urządzaniu lasu rozumiany jako gatunek drzewa w drzewostanie (lub gatunek drzewa w określonym wieku, jeżeli w składzie drzewostanu występują grupy wiekowe tego samego gatunku) przeważający ilościowo lub powierzchniowo.Gatunek panujący w drzewostanie, w planowaniu urządzeniowym jest podstawą m.in. do:1) wyodrębnienia wyłączeń taksacyjnych, 2) przyjmowania średniego wieku drzewostanu,3) określania jakości hodowlanej drzewostanu,4) określania zgodność składu gatunkowego z typem drzewostanu,5) obliczania spodziewanego przyrostu bieżącego,6) tworzenia warstw statystycznej metody reprezentacyjnej inwentaryzacji miąższości,7) tworzenia wielu leśnych map tematycznych,8) tworzenia wielu zestawień opisujących las.Przy szacowaniu składu gatunkowego według udziału ilościowego lub powierzchniowego poszczególnych gatunków często się zdarza, że gatunek o najwyższej miąższości w pododdziale nie jest gatunkiem panującym, lecz współpanującym. Taki sposób szacowania składu gatunkowego jest mniej korzystny dla dotychczasowych ocen typowo gospodarczych walorów drzewostanu, natomiast korzystniejszy i poprawniejszy w ocenie różnorodności biologicznej zespołów roślinnych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 31, 32, 38, 40, 43

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt