Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gatunki obce płazów i gadów

1) wszystkie obce dla polskiej herpetofauny gatunki, które zarejestrowano w środowisku naturalnym, np. jaszczurka murowa (Podarcis muralis), zaskroniec rybołów (Natrix tessellata), żółw czerwonolicy (Trachemys scripta elegans); 2) gatunki obce płazów i gadów, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym. Lista gatunków wszystkich takich zwierząt stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (D.U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1260). Z grupy płazów na liście takich gatunkówznalazła się żaba rycząca (żaba byk, żaba wół) (Rana catesbeianus), z grupy gadów: żółw jaszczurowaty (Chelydra serpentina), żółw malowany (Chrysemys picta), żółw ostrogrzbiety (Grapthemys pseudogographica), żółw ozdobny (Trachemys scripta) (wszystkie podgatunki: żółw czerwonolicy (T. s. elegans), żółw żółtolicy (T. s. troostii), żółw żółtobrzuchy (T. s. scripta)).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112101260 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. D. U. z 2011 r., poz. 1260)
Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010

Głowaciński Z., Okarma H., Pawlowski J., Solarz W. (red.) 2008-2012. Gatunki obce w faunie Polski. Publikacja internetowa http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/default1740.html?nazwa=pint&je=pl

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-05 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt