Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gatunki obce płazów i gadów

(zoologia leśna, płazy i gady), 1) Wszystkie obce dla polskiej herpetofauny gatunki, które pojawiają się w środowisku naturalnym, np. jaszczurka murowa Podarcis muralis, zaskroniec rybołów Natrix tessellata, żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans.
2) Gatunki obce płazów i gadów, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym. Lista gatunków wszystkich takich zwierząt stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (D.U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1260). Z grupy płazów na liście gatunków obcych znalazła się żaba rycząca (żaba byk, żaba wół) Lithobates (Rana) catesbeianus, z grupy gadów: żółw jaszczurowaty Chelydra serpentina, żółw malowany Chrysemys picta, żółw ostrogrzbiety Grapthemys pseudogographica, żółw ozdobny (wszystkie podgatunki, w tym: żółw czerwonolicy, żółw żółtolicy, żółw żółtobrzuchy) Trachemys scripta.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. D.U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1260.

Publikacje powiązane tematycznie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt