Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gatunki różnicujące

(siedliskoznawstwo leśne), gatunki różnicujące runa - gatunki, których obecność pozwala na postawienie cząstkowej diagnozy (florystyczno-siedliskowej) odnośnie typu siedliskowego lasu w określonej krainie przyrodniczo-leśnej; w danym płacie siedliskowym znajdują minimum warunków ekologicznych niezbędnych do życia i w ten sposób odróżniają siedliska żyźniejsze od uboższych lub wilgotniejsze od mniej wilgotnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.; uzupełnił R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt