Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gatunki zastępcze

(botanika leśna, ekologia i geografia roślin),  gatunki (także taksony innej rangi) blisko spokrewnione wykluczające się w swym rozmieszczeniu, czyli „zastępujące się” na różnych terytoriach. Zjawisko zastępczości (wikaryzmu) jest jedną z konsekwencji specjacji geograficznej. U roślin jest bardzo rozpowszechnione i ważne z punktu widzenia kształtowania się ich zasięgów. Wyróżnia się zastępczość geograficzną (np. rodzajami zastępczymi są Fagus – buk na półkuli północnej, a Nothofagus – na południowej) oraz zastępczość ekologiczną (np. występowanie pary gatunków z jednego rodzaju wykluczających się ze względu na odmienne właściwości podłoża w górach).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt