Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gazy cieplarniane

(prawo ochrony środowiska i poltyka leśna), rozumie się przez to:
a) dwutlenek węgla (CO2),
b) metan (CH4),
c) podtlenek azotu (N2O),
d) fluoropochodne węglowodorów (HFCs),
e) perfluoropochodne związki węgla (PFCs),
f) sześciofluorek siarki (SF6).

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, art. 3 ust. 5

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), gazowe składniki atmosfery, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, które pochłaniają i reemitują promieniowanie podczerwone.
Są to: dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, fluoropochodne węglowodorów, perfluoropochodne związki węgla, sześciofluorek siarki.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1996 r., art.1 ust. 5 

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt