Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gęgawa

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Anser anser, ang. Greylag Goose) ptak z rodziny Anatidae (kaczkowate), rzędu Anseriformes (blaszkodziobe). Długość ciała 74-84 cm, rozpiętość skrzydeł 149-168 cm, masa ciała 2,5-5,5 kg. Przodek gęsi domowej. Duża gęś o szarobrunatnym ubarwieniu z różowymi nogami i dziobem. W locie ma jasnopopielate pokrywy skrzydeł, co odróżnia ją od występującej u nas jedynie na przelotach gęsi zbożowej. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W Polsce umiarkowanie rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje stawy, bagniste łąki, zarośnięte starorzecza. Gniazdo zakłada na wodzie (platforma z roślin) lub na ziemi, czasem na drzewach. W okresie IV-V składa 3-7 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 27-28 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty II-IV i IX-XII, część osobników zimuje w kraju. Pożywienie: trawy, zboża, nasiona, korzonki. Liczebność w Polsce szacowana na 3200-3600 par. Gatunek łowny. Okres polowań od 1 września do 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 31 stycznia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

gęgawa
gęgawa
gęgawa

Rysunki

gęgawa

Tabele

gęgawa

Mapy

gęgawa

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt