Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gen markerowy

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), tzw. gen wyznacznikowy. Jest to każdy gen, którego funkcja oraz położenie w chromosomie są znane. Gen markerowy można rozumieć również jako wyznacznik genetyczny czyli dowolną genetycznie kontrolowaną cechę fenotypową, wykorzystywaną do celów analizy genetycznej albo też dowolną różnicę genetyczną wykorzystywaną dla ujawnienia wypadków rekombinacji. Ułatwia rozpoznanie nowego zrekombinowanego genotypu na podstawie sposobu, w jakim ujawnia się zewnętrznie.

 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Winter P. C., Hickey G. I., Fletcher H.L., 2004. Genetyka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Rieger R., Michaelis A., Green M. M., 1974. Słownik terminów genetycznych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt