Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

GHG - Greenhouse gases

(Ochrona przyrody), gazy cieplarniane (szklarniowe) – są to składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej, prowadząc do zwiększenia efektu cieplarnianego. Podstawowe gazy cieplarniane to: dwutlenek węgla – CO2, metan – CH4, podtlenek azotu – N2O, sześciofluorek siarki – SF6, grupy gazów HFC (fluorowęglowodory) i grupy gazów PFC (perfluorowęglowodory) oraz następujące prekursory gazów cieplarnianych: tlenek węgla - CO, tlenki azotu (NO + NO2) - NOX, niemetanowe lotne związki organiczne – NMLZO jak również dwutlenku siarki – SO2.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt