Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gildie

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [niem. gilde = związek],  grupy równocennych funkcjonalnie gatunków, które wykorzystują wspólną pulę zasobów w podobny sposób; tworzą je np. w rejonach tropikalnych kolibry wraz z innymi ptakami, które żywią się nektarem, ponieważ wykorzystują pewien zasób roślin kwiatowych, lub wszystkie gatunki bezkręgowców gryzących liście danej rośliny: gąsienice motyli, larwy błonkówek, ślimaki, roślinożerne chrząszcze. Gildie mogą służyć do ustalenia ról funkcjonalnych, które w biocenozie odgrywają poszczególne gatunki. W niektórych biocenozach gatunki w obrębie gildii mogą się zastępować;

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław,


(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), gildiami nazywamy grupy gatunków o podobnych niszach ekologicznych; na przykład do jednej gildii należą owady odżywiające się liśćmi danego gatunku drzewa. Niektórzy badacze wykazywali stałość proporcji liczebności gatunków należących do różnych gildii w obrębie biocenozy. Sugerowałoby to istnienie pewnych ogólnych prawidłowości tworzenia się struktury biocenoz.

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt