Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

glaukonit

(Gleboznawstwo leśne), minerał skał osadowych zaliczany do grupy ilastych. Jest uwodnionym glinokrzemianem potasu, sodu, wapnia, żelaza, glinu i magnezu (K,Na,Ca)(Fe3+,Al,Mg,Fe2+)2[(OH)2/(Al,Si)4O10] x nH2O, posiada twardość 2, gęstość 2,2-2,95, rysę jasnozieloną i doskonałą łupliwość widoczną pod mikroskopem. Najczęściej bywa zielony i niebieskozielony. Jest minerałem morskich skał osadowych, zwłaszcza piasków, piaskowców, mułowców, margli. Występuje na Opolszczyźnie i Roztoczu, a także w niektórych piaskowcach fliszu karpackiego. Razem z innymi minerałami ilastymi, takimi jak → wermikulit, → illit, → smektyt, → kaolinit tworzą frakację ilastą w glebach.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

glaukonit - piasek glaukonitowy

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt