Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

głaz narzutowy

(godezja), fragment skały (zwykle: granitu, amfibolitu, gnejsu, porfiru, kwarcytu) przyniesiony przez lądolód, który zachował się do naszych czasów, nie uległ zniszczeniu ani zwietrzeniu. Głazy narzutowe występują najczęściej na terenach pokrytych utworami polodowcowymi (północna i środkowa Polska) i wykorzystywane są jako materiał budowlany, niektóre przyniesione ze Skandynawii mają status pomników przyrody nieożywionej. Największym w Polsce głaz narzutowy jest Trygław w Tychowie koło Bialogardu. Głaz narzutowy zwany jest też eratykiem (z łac.: errare – błądzić).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okla

Powiązane hasła

gołoborze

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt