Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gleba

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. glaeba = skiba, kawał, bryła], zwietrzała, powierzchniowa warstwa lądów globu ziemskiego umożliwiająca wzrost i rozwój roślin. Czynniki kształtujące glebę to: skała macierzysta, klimat (opady, temperatura i wilgotność), hydrosfera (woda), biosfera (organizmy żywe), ukształtowanie powierzchni (rzeźba terenu), działalność człowieka, czas (wiek gleby). Powstanie gleby poprzedza wietrzenie skały macierzystej, czyli utworu geologicznego, z którego powstaje dana g. Składa się ze składników (części) stałych, płynnych i gazowych. Do składników stałych należą cząstki mineralne i organiczne. Składniki płynne to woda i roztwór glebowy. Składnik gazowy to powietrze glebowe. Części mineralne o średnicy większej od 1 mm nazywa się częściami szkieletowymi, a mniejsze od 1 mm – ziemistymi. Części szkieletowe to kamienie oraz żwir drobny i gruby, a ziemiste stanowi piasek (gruby, średni i drobny), pył – gruby i drobny, oraz części spławialne (iłowe) – pyłowy gruby, drobny i koloidalny. Składnik organiczny stanowią wszystkie żywe organizmy znajdujące się w glebie (edafon), organiczne produkty ich rozkładu oraz próchnica. Do organizmów glebowych należy przede wszystkim mikroflora i mikrofauna glebowa, czyli bakterie, promieniowce, grzyby, glony i pierwotniaki. Organizmy te powodują rozkład materii organicznej, mineralizację związków organicznych oraz przemiany związków mineralnych. Rośliny wyższe po obumarciu dostarczają glebie masy organicznej. Bakterie glebowe rozkładają różne związki organiczne, przyczyniają się do tworzenia próchnicy, soli amonowych, azotanów i fosforanów w glebie. Przykładami procesów zachodzących przy udziale bakterii są nitryfikacja i denitryfikacja.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt