Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

glebochronna funkcja lasu

(Ekologia lasu, ekologiczne funkcje lasu),lasy, pokrywające około 30% lądów, pełnią niezwykle doniosłą funkcję glebotwórczą i glebochronną. Chronią między innymi gleby przed erozją wietrzną i wodną. Szczególną wagę ma zwłaszcza ta ostatnia funkcja, związana bezpośrednio z retencyjnymi właściwościami ekosystemów leśnych, dzięki którym radykalnie zostaje ograniczony powierzchniowy spływ wód opadowych, będący główną przyczyną wodnej erozji gleb. Zresztą gleby leśne są stosunkowo odporne na erozję, ponieważ są gęsto przerośnięte mocnymi systemami korzeniowymi drzew, a ich wierzchnie warstwy są chronione przez runo. Usunięcie lasu, zwłaszcza na większych powierzchniach, skutkuje dramatyczną erozją. Przykładem może być krajobraz basenu Morza Śródziemnego, od wieków przekształcany ręką ludzką, w którym często spotyka się nagie zbocza i wierzchołki gór, pozbawione gleby w następstwie niekontrolowanego wyrębu lasów oraz intensywnego wypasu owiec i kóz.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (z wykorzystaniem różnych źródeł)

Publikacje powiązane tematycznie

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa);
Zawadzki S. (red.) (1999): Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt